Dato for menighedsråds møder Fjellerup og Glesborg

Næste menighedsrådsmøder er: 

D. 13. juni kl. 17.00 i Fjellerup konfirmandstue