Menighedsråd

Fjellerup-Glesborg menighedsråd:

Formand:

Klavs Erck – klavserck@live.dk – 51902448

Næstformand:

Dorthe Bjørnebo Gissel

Kasserer og kontaktperson:

Pernille Dohn – p.m.dohn@gmail.com – 61546858

Kirkeværge Glesborg:

Peter K. Andersen

Kirkeværge Fjelleurp:

Peter Westrup

 

Birthe Thomsen

Conny Nielsen

Jens Pedersen

Medarbejder repræsentant: Brian Pape