Kontakt

Henvendelse vedrørende dåb, bisættelse/begravelse og vielse til kirkekontoret:


Mandag - fredag 10.00-13.00, og onsdag 10.00-16.00

 

Kordegn Pia Hougaard
Tlf.: 23 99 99 95
 
Email: plh@km.dk 

Præster

Vibeke Sommer

Sognepræst
Kirkebogsførende (Kbf)

Email: vh@km.dk
Tlf.: 40 47 69 95
Træffes ikke om mandagen

Maria Behrenthz

Sognepræst

Email: mbje@km.dk

Tlf.: 86 33 16 08 
Træffes ikke om fredagen

Kathrine Graversen Gents

Sognepræst

Email: klgr@km.dk
Tlf.: 61 13 23 02
Træffes ikke om mandagen

Karen Marianne Kristensen

Sognepræst

Email: kamkr@km.dk
Tlf.: 20 27 20 72
Træffes ikke om mandagen

Søren Peter Villadsen

Projektleder Skole/Kirke-samarbejdet
i Norddjurs Provsti

Email: spv@km.dk
Tlf.: 23 45 33 52 

Provst

Vakant