Ginnerup kirkegård

Ginnerup kirkegård - Gravsted

 

Graverleder: Annelise Rasmussen tlf.: 40 47 69 94

Sådan får man et gravsted

Kontakt graveren ved den pågældende kirke tirsdag – fredag

kl. 8.00 – 14.00 og få en aftale om et tidspunkt, hvor I kan blive vist rundt på

kirkegården og få oplysninger om hvilke muligheder der er for gravsteder.

Efter denne samtale skal I afgøre, hvilken gravstedstype I ønsker, og hvem der skal sørge for vedligeholdelse.

Herefter underskrives papirerne, der indeholder aftalen med kirkegården.

 

Typer af gravsteder

Der er traditionelle gravsteder med hæk, planter og sten. Der findes også gravsteder hvor gravsten står i et bed med planter og kiste/urne sat ned i græsset foran gravsten. Der er også mulighed for en plade i plæne, det er både kiste og urne. Endvidere mulighed for nedsættelse af urner i en anonym fællesplæne. Det er muligt at være med til nedsættelse af urne. Uanset hvilken type gravsted man vælger er gravstedet enten et kistegravsted eller et urnegravsted. Urner kan dog sættes ned i et kistegravsted.

Fredningstiden (dvs. den tid, der skal går før der igen kan begraves i samme gravsted) er for kister 25 år og urner 10 år.

Se typer af gravsteder - klik her

Priser for gravsteder - klik her

Priser for vedligehold - klik her

 

Vedligeholdelse

Et gravsted skal vedligeholdelse i hele fredningstiden. De pårørende kan vælge

enten selv at stå for vedligeholdelsen eller at indgå en aftale med kirkegården

om vedligeholdelse af gravstedet. Herudover er der mulighed for at tilkøbe

forskellige ydelser, som grandækning, forårsblomster og sommerblomster.

Ønsker man at kirkegården sørger for vedligeholdelsen, kan man ved betaling

af et engangsbeløb indgå en aftale med kirkegården i hele fredningsperioden.

Man kan også træffe aftale om vedligeholdelse, hvor der vil blive opkrævet betaling en gang om året.

Ved urnenedsættelser/begravelse i fællesplæne eller plade i plæne opkræves

der altid betaling for hele fredningstiden.

 

Urnenedsættelse

Urnenedsættelse foregår så vidt muligt inden for normal arbejdstid. De pårørende har mulighed for at deltage.

 

Fornyelse af gravsteder

Når gravstedet fredningstid er udløbet, er der mulighed for at forny gravstedsaftalen ved at betale for en fornyelse af gravstedet.

 

Timeløn (inkl. moms) 372,00 kr.

Ønsker man arbejde udover hvad der nævnes i ovenstående prislister

f. eks anlæg/omlægning af gravsteder kan dette købes til nævnte timeløn + planter, muldjord, spagnum og perlesten.