Kirkens historie

GINNERUP KIRKE

Kirkens opførelse går tilbage til 1100-tallet, altså i den romanske periode, og kirken blev opført af kridtsten, som blev brugt i mange af Djurslands kirker. Det er dog kun skibet, der stadig er i romansk stil. I sengotisk tid i slutningen af Middelalderen blev koret revet ned og erstattet af det nuværende kor, der går i ét med skibet.

Altertavlen er i renæssance og blev udført omkring år 1600. Maleriet er dog fra 1875. Det er udvørt af kunstneren H.C. Levy og viser de to disciple i Emmaus, der uden at være klar over det har fulgtes med Jesus de 12 kilometer fra Jerusalem og først bliver klar over, hvem han er, da han bryder brødet – hvorpå han straks efter bliver usynlig for dem. Historien om dem fortælles i Lukasevangeliets kapitel 24, vers 13-35.

Krucifikset er fra 1300 og ved siden af det befandt sig en Johannes-figur, som nu kan ses på Djurslands Museum i Grenaa.

Døbefonten er af granit og går tilbage til romansk tid. Den er udstyret med bladranker og dyrefigurer. Dåbsfadet er fra 1575 og stammer fra Sydtyskland.

I 1907 blev der fundet spor af kalkmalerier i hvælvingerne, men da de var i dårlig stand, blev de igen overkalket.

I 2016 arvede Kirken en lysekrone efter Ellen Hougaard. Den hænger i dag i våbenhuset.