Menighedsråd - Ørum, Stenvad, Ginnerup

Formand:

Else Marie Johnsen, medlem Ørum 
Tlf.: 86 38 10 25 / 50 95 29 75 - e-mail: emjohnsen@outlook.dk

Næstformand: 

Leo Sørensen, medlem Ginnerup
Tlf.: 20 81 60 17 - e-mail: fannerup@gmail.com          

Kasserer: 

Grethe Svensson, medlem Ørum
Tlf.: 40 82 05 31 – e-mail: grethesvensson@hotmail.com

Kontaktperson:

Erna Møller Laursen, medlem Ørum
Tlf.: 21 42 38 78 – e-mail: erna@nrdn.dk

Kirkeværge:

Stenvad
Ulla Skovsen, medlem Stenvad
Tlf.: 86 38 10 25 – e-mail: ullaskovsen55@gmail.com 

Ginnerup
Lars Jensen, medlem Ginnerup
Tlf.: 21 61 99 26 - e-mail: slotsminde@mail.tele.dk 

Ørum
Freddy Andersen, medlem Ørum
Tlf.: 86 38 14 32 – e-mail: freddy.andersen@nrdn.dk 

Meninghedsrådsmedlemmer:

Frank Birch, medlem Ørum
Tlf.: 30 87 06 96 

Lene Balle Gleerup, medlem Ginnerup
Tlf.: 61 74 24 84 – e-mail: lg@com-an.dk

Villy Højgaard Larsen, medlem Stenvad 
Tlf.: 40 79 28 77  

Søren Hansen, medlem Stenvad 
Tlf.:

Birgit Bødker Kahr
Tlf.: 86 33 90 06– e-mail: bbkahr@gmail.com

Harald Villemoes, medlem Stenvad 
Tlf.: 20 30 51 93 

 

Medarbejderrepræsentant:

Annelise Rasmussen

Valgforsamling

Orientering af valgresultat - KLIK HER

Det nye menighedsråd - KLIK HER