Menighedsråd

Formand:

Jette K. Dalkær Petersen
Tlf.: 21 49 15 44
Email: jette21491544@gmail.com

Næstformand:

Jette Skriver Eriksen
Email: carstigerik@mail.tele.dk

Kasserer:

Birthe Hau Mortensen- Petersen

Kontaktperson:

John Rasmussen
Email:  join@tdcadsl.dk

Kirkeværge:

Lyngby, Albøge, Trustrup:
Frank Nielsen
Email: franknielsenlyngby@gmail.com

Sekretær & referent:

Inge Bjerrum Trillingsgaard