Menighedsråd - Hoed

Formand og kontaktperson:

Lars Kjær  e-mail  lk@egens-el.dk   tlf. 71707046

Næstformand og kasserer:

Minna Høgenhaven Pedersen – email  hoedkalk@mail.dk  tlf. 29274856 

Kirkeværge: 

Gregers Vester Jakobsen - email  gregersjakobsen@godmail.dk

Menig medlemmer:

Finn Bastholm Pedersen - e-mail: hoedkalk@mail.dk

René Lund Nielsen – email  rene42394308@gmail.com