Kathrine Gents

Kathrine er på barsel - Mogens Birk Sørensen er barselsvikar

Kathrine Graversen Gents

Email: klgr@km.dk  

Tlf.: 61 13 23 02 (Træffes ikke mandag)