Livets begivenheder

Hvor, hvem og hvornår?

Fødsel:

- Er barnets forældre gift, skal man ikke foretage sig noget.
- Er forældrene ikke gift: Faderskab skal anmeldes ved at afgive en omsorgs- og ansvarserkæring på
www.borger.dk. Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver
fælles forældremyndighed.Hvis der er ikke er indgivet en O/A erklæring, vil der efter 14 dage fra fødslen sendes faderskabssagen til Statsforvaltningen.

Navngivning:

Navngivning skal søges på www.borger.dk Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

Dåb:

Dåb aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

Kirkelig vielse:

Henvendelse til sognepræsten med hensyn til aftale om dato. Prøvelsesattesten, som udfærdiges på rådhuset, afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner.

Indmeldelse i Folkekirken:

Vil du gerne være medlem af folkekirken?
Det kan gøre sådan:
1. Du kan udfylde denne blanket:
   Anmodning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken
   Som sendes eller afleveres: Kirkekontor-Åbrovej 44 8586 Ørum Djurs.
Eller:
2. Du kan kontakte sognepræsten.

Navneændring:

Navneændring skal søges på www.borger.dk - vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr på navneændringer på 513 kr.
Navneændring i forbindelse med vielse er i de fleste tilfælde gratis. Navneændring på bryllupsdagen skal søge på www.borger.dk

Dødsfald:

Anmeldelse af dødsfald skal foretages på www.borger.dk. Bedemanden kan være behjælpelig med indberetning. Anmeldelsen skal foretages senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Samtidig aftales dato for bisættelse eller begravelse.

Ønskes besøg af sognepræsten:

Sognepræsten kan kontaktes hvis man ønsker besøg hjemme. Pårørende, naboer eller venner, som er bekendte med, at en person ønsker besøg, er også altid velkomne til at henvende sig.