Kirkens historie

Hoed Kirke er den kirke der ligger længst mod syd af de fire kirker i sognet.

Historien går tilbage til 1183 hvor Biskop Svend af Århus testamenterer en gård i Hoed til cisterciensermunkene ved Øm Kloster. Svend havde mange ejendomme helt ud på Djursland. Man regner med at klosterbrødrene tog til Glatved efter den gode saltholmskalk som de læssede på pramme og sejlede til Randers, videre af Gudenåen til Mossø, hvor de byggede deres kloster ved Øm.

Det har dog ikke været arbejde det hele, munkene har manglet et guds hus til at bede i som de har været med til at rejse på en af de matrikler biskoppen havde skænket dem. Den romanske kirke har været bygget om flere gange, senest i middelalderen er det lille tårn og våbenhuset bygget til. Sagnet fortæller en den lille klokke uden indskrift stammer fra Katholm Gods hvor den var madklokke.    

Det enkle og flotte kirkerum er et besøg værd.  Skib og kor går ud i et med tre gotiske hvælvinger. Det lille orgel på balkonen ved indgangen er fra 1970 udfylder virkelig sin plads med den fantastiske akustik der er i kirken. Altertavlen i renæssancestil rejst i 1594 og har været underkastet to store restaureringer i 1857 og 1936. Lidt senere er prædikestolen kommet til  som bærer årstallet 1603. Hoed kirke samt dens omgivelser er et besøg værd.