Vikar: Karen Marianne Kristensen

 

VIKAR: Karen Marianne Kristensen - kontaktes via kirkekontoret

Karen Marianne Kristensen

Email: kamkr@km.dk

Tlf.: